links


Program Terkini UAD
Print

Fungsi

Unit Audit Dalam adalah kawalan pengurusan yang berfungsi memberi perlindungan terhadap kepentingan Universiti melalui auditan dan penilaian bebas terhadap aktiviti - aktiviti di Universiti. Memberikan laporan dengan syor-syor yang bertujuan untuk membaiki dan mempertingkatkan tahap kecekapan dan keberkesanan kawalan dalaman pengurusan kewangan, operasi serta aktiviti- aktiviti Universiti yang dijalankan.