links


Program Terkini UAD
Print

Misi

Misi Unit Audit Dalam adalah untuk membantu pihak pengurusan Universiti meningkatkan akauntabiliti serta kawalan pengurusan risiko yang melibatkan kewangan, organisasi, operasi serta pematuhan undang-undang dan peraturan melalui penyemakan dan penilaian keberkesanan kawalan kewangan dan pengurusan serta mengesyorkan langkah-langkah penambahbaikan dan pembetulan jika perlu.