Program Terkini UAD
Print

Objektif

  • Menentukan tatacara pengurusan dan sistem kawalan dalaman kewangan dan operasi adalah wujud lagi berkesan serta mematuhi undang-undang, peraturan, prosedur, dasar dan polisi yang ditetapkan.
  • Menentukan pengurusan perolehan, penjagaan,pelupusan aset Universiti dibuat dengan cekap, berekonomi dan mematuhi peraturan prosedur dan garis panduan yang ditetapkan.
  • Memastikan perancangan, perlaksanaan dan pemantauan semua aktiviti, projek dan program Universiti yang diaudit dilaksanakan dengan cekap, berhemah dan mencapai matlamat yang ditetapkan.
  • Memastikan sistem maklumat berkomputer dapat berfungsi dengan cekap dan berkesan serta mempunyai kawalan dalaman yang mencukupi.