links


Program Terkini UAD
Print

Piagam Pelanggan

Kami berjanji dengan izin Allah s.w.t akan memberi perkhidmatan audit yang professional dengan :

  • Memberikan perlindungan terhadap kepentingan Universiti melalui pengauditan berkualiti dengan cekap dan mesra.
  • Mengenalpasti masalah – masalah terhadap kepentingan Universiti melalui pengauditan berkualiti dengan cekap, adil dan mesra.
  • Menyiapkan Laporan Audit dalam tempoh tiga (3) minggu selepas kerja-kerja pengauditan selesai.