Program Terkini UAD
Print

Seksyen Audit Kewangan

  • Menganalisa dan melaksanakan 'audit review' terhadap Penyata Kewangan bagi tujuan menyediakan jaminan munasabah kepada Jawatankuasa Audit/ Ahli Lembaga Pengarah Universiti bahawa Penyata Kewangan telah disediakan dengan betul, penzahiran dan penyampaian maklumat kewangan yang benar, mencukupi serta mengikut prinsip perakuanan yang diterima umum.    
  • Melaksanakan audit terhadap item di dalam Penyata Kewangan ( Pendapatan, Perbelanjaan, Tanggungan dan Aset ) bagi menentukan keputusan operasi – operasi kewangan adalah tepat, sahih dan sejajar dengan kehendak perundangan.
  • Memeriksan akaun dan rekod – rekod kewangan bagi menentukan ianya diselenggara dengan lengkap dan kemaskini selain urusniaganya dijalankan dengan betul, sahih serta mematuhi undang-undang dan prinsip perakunan yang diterima umum.