links


Program Terkini UAD
Print

Seksyen Audit ICT / Khas

  • Menilai faedah terhadap penggunaan wang dan lain – lain sumber Universiti melalui ‘Value for Money Audit’ bagi memastikan ianya dibelanjakan atau digunakan secara berhemah, cekap dan berkesan serta tiada pembaziran.
  • Menjalankan pemeriksaan dan semakan khas yang diarahkan oleh Jawatankuasa Audit / Naib Canselor termasuk menyiasat laporan penipuan, pecah amanah, kecurian dan pembaziran serta mencadangkan kawalan untuk mengatasinya.
  • Menilai keberkesanan penggunaan sistem automasi pemprosesan maklumat meliputi sistem input/output dan kawalan pemprosesan , pelan sokongan dan pemulihan serta keselamatan sistem.
  • Menganalisa dan menilai data-data dan output-output dari sistem berkomputer menggunakan alat bantuan audit ICT bagi memastikan kesahihan dan ketepatan maklumat.