links


Program Terkini UAD
Print

Seksyen Audit Pengurusan

  • Melaksanakan audit di Pusat tanggungjawab bagi menentukan wujudnya struktur pengurusan dan kawalan dalaman yang berkesan terhadap pengurusan pentadbiran, perbelanjaan, terimaan, wang amanah / deposit, serta pengurusan aset / inventori dan stor di samping memathui peraturan dan undang-undang yang ditetapkan.
  • Menilai aktiviti / program yang dilaksanakan di Pusat tanggungjawab bagi menentukan fungsi perancangan, pelaksanaan dan pemantauan berdasarkan arahan dan dasar serta peraturan kewangan telah dilaksanakan dengan cekap dan berkesan serta mencapai objektif yang ditetapkan.
  • Melaksanakan audit pengurusan bagi mengesan dan mengenalpasti kelemahan dalam amalan, sistem proses kerja peraturan dan undang-undang sedia ada di Pusat tanggungjawab / Universiti dan seterusnya mencadangkan penambahbaikan atau pembetulan jika perlu bagi mengelakkan berlakunya rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa.