Print

Seksyen Pentadbiran

  • Pengurusan pentadbiran Unit Audit Dalam meliputi urusan kewangan, penyimpanan maklumat, rekod dan fail audit.
  • Pengurusan tindakan atau susulan dari keputusan mesyuarat Jawatankuasa Audit dan mesyuarat lain melibatkan Unit Audit Dalam.
  • Pengurusan latihan Unit Audit Dalam meliputi peningkatan kompetensi, skil dan kebajikan staf.
  • Perancangan strategik Unit Audit Dalam meliputi kepada mengenalpasti sebarang aspek penambahbaikan yang boleh diadaptasikan selaras dengan standard yang ditetapkan oleh Institute of Internal Auditor Malaysia.