Program Terkini UAD
Print

APAKAH MAKSUD KAWALAN DALAMAN?

 Kawalan Dalaman adalah :

  • Sistem berintegrasi yang diwujudkan untuk memastikan sesebuah jabatan berada pada landasan untuk mencapai misinya
  • Sistem berintegrasi bertujuan untuk mengalakkan keberkesanan, mengurangkan risiko kehilangan aset-aset dan memastikan kesahihan data.
  • Sistem berintegrasi yang mengalakkan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan.

Aktiviti-aktiviti kawalan termasuklah:

  • Memberi kebenaran transaksi * Meluluskan transaksi * Pengesahan
  • Penyata penyesuaian * Pengasingan tugas * Mengkaji prestasi operasi
  • Kawalan Jaminan Aset * Pemantauan akaun-akaun * Analisa * Perbandingan
  • Laporan * Pemerhatian * Komunikasi


APAKAH MAKSUD PENGAUDITAN?

APAKAH FUNGSI UNIT AUDIT DALAM?

APAKAH MAKSUD KAWALAN? MENGAPA SAYA SEBAGAI PENGURUS JABATAN / UNIVERSITI PERLU MENGAMBIL BERAT TENTANG KAWALAN?

APAKAH MAKSUD KAWALAN DALAMAN?

SIAPAKAH YANG BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KAWALAN DALAMAN?

MENGAPA JABATAN SAYA DIPILIH UNTUK DIAUDIT?

APAKAH YANG PERLU DIJANGKAKAN APABILA JABATAN SAYA DIJADUALKAN UNTUK AUDITAN?

APAKAH PROSES RUTIN AUDIT?

BERAPA LAMA PROSES YANG DIAMBIL UNTUK AUDITAN?

ADAKAH TERDAPAT BEBERAPA JENIS AUDITAN?

BAGAIMANA MEMBERIKAN KERJASAMA YANG TERBAIK UNTUK JURUAUDIT?

SIAPA MENGAUDIT UNIT AUDIT DALAM?

BAGAIMANA UNTUK MENGHUBUNGI UNIT AUDIT DALAM?